พระธาตุดอยตุง

พระธาตุ 2 องค์สีทองอร่ามงดงามสะดุดตามองเห็นได้จากระยะไกล พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีกุน ตามตำนานเล่าว่าพระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุแรกในอาณาจักรล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2470 ได้มีการบูรณะพระธาตุโดยครูบาศรีวิชัยและชาวเมืองเชียงรายหลังจากพระธาตุทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในทุกๆ ปีจะมีพุทธศาสนิกชนจากไทยและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมานมัสการพระธาตุดอยตุงเป็นจำนวนมาก

By |2018-10-20T12:35:14+00:00October 19th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Leave A Comment